Czyszczenie kanalizacji dużych profilów

Do czyszczenia dużych profili wykorzystywano samochody wyposażone o dużej ssącej ciśnieniowej wydajności, które umozliwiają czyszczenie przewodów DN 1000mm i więcej w krótkim czasie. Chodzi o duże kolektory odprowadzające ścieki do oczyszczalni ścieków lub kolektory miejskie oraz zbiorcze.

Opis

  • woda do czyszczenia odssysana jest z przewodu wraz ze ściekami do komory ściekowej
  • z komory ściekowej woda dalej jest przepompowywana poprzez cylindryczne samoczyszczące sito za pomocą odśrodkowej pompy ścieków do suportu pompy wysokociśnieniowej.
  • za pomocą pompy odśrodkowej można z komory ściekowej odessać pozostałą wodę ponownie do przewodu.

Pompa próżniowa typu KAISER KWP 5100 jest umieszczona w zabudowanej komorze czystej wody. Bardzo krótka rura pomiędzy pompą oraz komorą ściekową umożliwia bardzo efektowne i szybkie odpompowanie. Wysokociśnieniowa podwójna pompa osiąga wydajność 740l/min o ciśnieniu 200 barów. Zasięg wężów wysokociśnieniowych jest 200metrów (możliwa jest większa długość). Nieczystości oraz ścieki z samochodu usuwano poprzez zrzut.

W terenach trudno dostępnych (poza jezdnią, na terenie nieutwardzonym, w zieleni itp…) mozna wykorzystać samochód WIEDEMANN & REICHHARDT Super 2000 wyposażony w ramie wysuwane aż na odległość 3m od samochodu i nie ma potrzeby, żeby najezdzać bezpośrednio nad studnię. Nadbudowa WIEDEMANN & REICHHARDT Super 2000 na podwozie MERCEDES ACTROS jest nowoczesnym urządzeniem w tej klasie. Wykonuje czyszczenie kanałów bardzo zaniesionych osadem o duzych profilach, odsysanie nieczystości i osadów na duzych głębokościach, frezowanie rurociągów.

Do czyszczenia rurociągów o dużych przekrojach wykorzystywano specialne dysze do czyszczenia (spycharki), które w połączeniu z dużą wydajnością czyszczenia osiągają pozytywne efekty nawet w przypadku bardzo zanieczyszczonych kanałów.

Czyszczenie długich odcinków aż do 400 metrów bez studni rewizyjnych lub możliwości dojazdu dla techniki.

Zalety technologii:

  • wysoka wydajność ssania
  • wydajne pompy wysokociśnieniowe (efekt czyszczenia)
  • duże średnice wężów do ssania (odssysa także przedmioty większych rozmiarów)
  • wyczyści także bardzo zagruzowane rurociągi dużych przekrojów w krótkim czasie