Lokalizacja trasy przewodów

LOKALIZATOR RD 4000 I LOKALIZATOR RD 7000 DL+

Urządzenie to służy do lokalizacji trasy przewodu oraz do obloczenia głębokości w guncie. Częścią lokalizatora jest sonda kanalizacyjna, którą umocowano na wózek kamerowy lub dyszę czyszczącą a następnie można dokładnie zlokalizowac trasę oraz głębokość ułożonego przewodu. Wykrywacz metalu jest niezbędny do zlokalizowania włazów studni, które czasami znajdują się pod terenem.