Roboty wykonywane za pomocą pogłębiarek ssących

Za pomocą pogłębiarek ssących można odessać prawie wszystkie rodzaje zanieczyszczeń(stałe, sypkie, płynne) mozliwe do odprowadzenia wężem ssącym (DN 250). Urzadzenia te umożliwiają wydobywanie nieczystości z dużych głąbokości. Wydobyty materiał można odessać do kontenera lub wydmufać aż do wysokości 100 m.

https://www.youtube.com/watch?v=06Sz5_AjJV4

https://www.youtube.com/watch?v=TcknoOq8E68

Przykłady wykorzystania pogłębiarki ssącej:

Wykorzystanie w budownictwie, robotach modernizacyjnych itp.

 • Odkrywki gazowych, wodociągowych przewodów oraz sieci podziemnych
 • Budowa rowów przy przwodach istniejących
 • Budowa oraz modernizacja studni, odkrywki hydrantów
 • Wydobywanie oraz odssysanie mułu po powodziach
 • Wydobywanie materiałów sypkich, gruzu
 • Odkrywki fundamentów, ścian obwodowych, cystern
 • Renowacja dachów płaskich, renowacja oraz pogłębianie piwnic
 • Czyszczenie rowów, poboczy oraz pasów działowych
 • Wydobywanie makadamu z torowisk
 • Czyszczenie wpustów ulicznych

Zastosowania przemysłowe

 • Usuwanie azbestu, materiału wybuchowego
 • Czyszczenie systemów filtów, wysokich pieców
 • Opróznianie kotłów, zbiorników, silosów
 • Odsyssanie pyłów przy czyszczeniu kominów

Zastosowanie dla miast

 • Wymiana piasku na boiskach oraz obiektach sportowych
 • Ochrona drzew, systemów korzeniowych bez uszkodzeń
 • Wydobywanie szlamu i osadu ze stawów oraz przepustów