Pogłębiarka ssąca Cappellotto Cap-Bora

Drogowa pogłębiarka ssąca Cap-Bora jest najwydajniejszym urzeądzeniem ssącym wśród naszego sprzętu o wydajności ssania 13000 m³/godz  przy 90%  podciśnienia. Pojazd wyposażony w ramie hydrauliczne z wężem ssącym DN250. Zabudowa na podwoziu Scania 8x4. Pojemność komory kałowej to 12 m³. Przy rozładunku można pakę podnieść do wysokości 2 m i wydobyty materiał zrzucić do kontenera.

Pogłębiarkę ssącą wykorzystywano wszędzie tam, gdzie ważne jest ekonomiczne rozwiązanie, wysokie ryzyko uszkodzenia sieci czy kabli poprzez wykop otwarty lub ze wzdlędu na ochrone środowiska. Umożliwia wykonywanie robót ziemnych w pobliżu systemu korzeniowego bez uszkodzeń. 

Przykłady wykorzystania pogłębiarki ssącej:

Wykorzystanie w budownictwie, robotach modernizacyjnych itp.

 • Odkrywki gazowych, wodociągowych przewodów oraz sieci podziemnych
 • Budowa rowów przy przwodach istniejących
 • Budowa oraz modernizacja studni, odkrywki hydrantów
 • Wydobywanie oraz odssysanie mułu po powodziach
 • Wydobywanie materiałów sypkich, gruzu
 • Odkrywki fundamentów, ścian obwodowych, cystern
 • Renowacja dachów płaskich, renowacja oraz pogłębianie piwnic
 • Czyszczenie rowów, poboczy oraz pasów działowych
 • Wydobywanie makadamu z torowisk
 • Czyszczenie wpustów ulicznych

Zastosowania przemysłowe

 • Usuwanie azbestu, materiału wybuchowego
 • Czyszczenie systemów filtów, wysokich pieców
 • Opróznianie kotłów, zbiorników, silosów
 • Odsyssanie pyłów przy czyszczeniu kominów

Zastosowanie dla miast

 • Wymiana piasku na boiskach oraz obiektach sportowych
 • Ochrona drzew, systemów korzeniowych bez uszkodzeń
 • Wydobywanie szlamu i osadu ze stawów oraz przepustów

Zalety technologii:

 • Wydajność ssania 13000 m/godz. przy  90% podciśnieniu
 • Średnica węża DN 250
 • Możliwość ssania na duża odległość (aż 300m)
 • Wyporność wydobytego materiału aż do wysokości 60 m
 • Sssanie pod powierzchnią wody
 • Ssanie suche
 • Możliwośc wydobywania także węglowego gazy wybuchowego
 • Możliwość zrzutu do kontenera
 • Wysokociśnieniowa pompa wodna

Wszystkie technologie

skonaktuj się z ekspertami, jesteśmy gotowi pomóc i zaoferować najlepsze usługi.