Pogłębiarka ssąca Gap-Vax

Pogłębiarka ssąca jest w stanie odessać praktycznie jakikolwiek materiał, który przejdzie wężem ssącym. Materiał płynny, półpłynny, sypki lub pyłowy. Kryteriem ograniczajacym jest nadmierna lepkość usuwanego materiału.. Ponieważ odpad jest odprowadzany za pomocą powietrza nie ma potrzeby rozcięczać wodą. Tj. podstawowa różnica pomiędzy pogłębiarką wodną i urządzeniami z systemem pomp próżniowych. Drogowe pogłębiarki ssące dodatkowo służą do transportu nieczystości na duże odległości. Isnieje także możliwość rozładunku do specialnie przystosowanych kontenerów.

Typowe przypadki wydobycia osadów za pomocą drogowych pogłębiarek ssących:

Wydobycie osadów ze zbiorników bez spuszczania wody

Pneumatyczne ssanie w znaczący sposób wpływa na postać wydobywanych suchych mas ponieważ osady wydobywano za pomocą powietrza a nie wody. Nie jest konieczne osady ,,rozcięczać“ i z tego powodu jakość suchej masy jest kilkakrotnie lepsza. Kolejną zaletą jest brak możliwości składowania masy bezpośrednio w pobliżu zbiornika i potrzeba transportu w inne miejsce. Pogłębiarka jest w stanie wywieżć jednorazowo 13 m³ materiału bez zanieczyszczenia jezdni. W ten sposób uzyskano oszczędność kosztów związanych z transportem oraz składowaniem osadów.

Wydobycie osadów ze spuszczonych zbiorników

Mobilizacja takiego psrzętu jest uzasadniona w przypadkach, gdy nie ma możliwości czekać na przynajmniej częściowe wyschnięcie osadów. Tutaj można stosować prace pogłębiarki do usunięcia osadu. Pozostałe osaby usuwano w tradycyjny sposób.  

Konserwacja trudno dostępnych zbiorników

W tym przypadku wykorzystano możliwość pracy pogłębiarki na duże odległości (aż 300 metrów) i dodatkowo wystarczy tylko mały otwór do przeciągnięcia węża. Tutaj jest wynik pracy sprzętu ograniczony ilością osadów, które z powodu rozmiarów nie można odessać – metoda nadaje się do usuwania osadów piasku lub żwiru. Wydobywanie osadów z trudno dostępnych zbiorników.

Małe zbiorniki, zbiorniki retencyjne, studnie

W przypadkach zbiorników o małej pojemności – około diesiątek m³ osadu można użyć sprzętu bez zbędnych przygotowań, które w trakcie realizacji ekonomicznie oznaczają koszty związane naprzykład (budowa wjazdu lub drogi tymczasowej, transport ciężkiego sprzętu na teren budowy) identycznie jak u realizacji dużego zakresu. Jeżeli odliczymy takie stałe koszty w przypadku wykorzystania pogłębiarki ssącej, okaże się, że koszty wykonania takich robót mogą być znacznie niższe nawet w przypadku wyższej ceny jednostkowej za wydobycie i wywóz osadów.

Zalety technologii:

  • Wydajność ssania 9000 m/godz.
  • Średnica węża DN 200
  • Możliwość ssania z dużych odległości (aż 300m)
  • Ssanie pod powierzchnią wody
  • Ssanie suche
  • Wydmuch osadu na dużą odległóść i wysokość
  • Dostęp sprzętu w terenie – podwozie MAN 8x8
  • Możliwość ssania także pyłu węglowego

Wszystkie technologie

skonaktuj się z ekspertami, jesteśmy gotowi pomóc i zaoferować najlepsze usługi.