Mobilny separator substancji ropopochodnych

Do tej pory całą zawartość urządzenia zanieczyszczonego substancjami ropopochodnymi należało wywożić a następnie w komplikowany sposób likwidować. Co oznaczało wyższe koszty oraz dłuższy potrzebny czas do wykonania określonej czynności. Na podstawie takich doświadczeń zakupiła firma SEZAKO Prostějov s.r.o. kombinowany pojazd Ölmaister w wersji ADR.Urządzenie to potrafi oddzielać substancje ropopochodne od wody. Woda jest wykorzystana do spuszczenia (zawodnienia) zbiornika po czyszczeniu. Ilość likwidowanego odpadu jest minimalna i w związku z tym jest minimalizowana także cena usługi.

Zalety technologii:

  • High-Tech-elektronika do kontroli jakości spuszczanej wody
  • Redukuje minimalną ilość likwidowanych odpadów
  • Ogranicza koszty transportu
  • Oszczędność wody do ponownega napełnienia separatorów
  • Redukcja kosztów
  • Zmienne użycie w przypadku awarii ropny naftowej
  • Ölmaister jest znaczącyk rozwiązaniem dotychczasowych problemów ekologicznych  
  • Wszędzie tam, gdzie pojawiają się mieszanki wody i substancji ropopochodnych

Wszystkie technologie

skonaktuj się z ekspertami, jesteśmy gotowi pomóc i zaoferować najlepsze usługi.